Back to top

Covid píše dejiny

Platforma pre múzeá Európy

Dom európskej histórie začal projekt zbierania svedectiev o živote v Európe počas pandémie. Pracovný názov projektu je Dokumentovanie Covidu. Doteraz sa zameriaval predovšetkým na fenomény, ako sú solidarita, nádej a budovanie spoločenstiev. Ďalším krokom je výmena skúseností a výsledkov rôznych zberateľských akcií jednotlivých múzeí. Umožňuje nám to prepájať, konfrontovať a porovnávať skúsenosti s publikom na celom kontinente.

Irish Linen Centre & Lisburn Museum - "Covid 19 and Me"

MAS & FelixArchive, Antwerp, Belgium – "Corona-archives"

The National Museum of Lithuania, Lithuania - “Who Will Tell the Story of COVID-19 in the Museum in the Distant Future?”

Museum Foundation for Post and Telecommunications, Berlin, Germany - "Covid Communications"

Gallery Oldham, UK - ”Oldham’s Lockdown Museum”

Liechtenstein National Museum, Liechtenstein - "Covid-19 daily life"

Historic England, UK - #PicturingLockdown

Musée de la Vie wallonne, Belgium - "Illustrating the Health Crisis"

Perth Museum & Art Gallery, Scotland - "The Local Covid Experience"

Hungarian Open Air Museum, Hungary - "Virtual Mask Exhibition"

Národné antropologické múzeum (Madrid) – Projekty na tému Covid

Národné múzeum Fínska – Zbierka fotografií

Slovinské etnografické múzeum – Zberanie vtipov o koronavíruse

Múzeum grófstva Monaghan, Írska republika – Zachytiť našu skúsenosť

Etnografické múzem, Maďarsko – Predmety z karantény

Národné múzeum Dánska – Digitálne artefakty na tému COVID-19

Vesthimmerlandské múzem, Dánsko – Covidová momentka

Múzeum La Fonderie, Belgicko – Intímne obmedzenie pohybu

Viedenské múzeum – Projekt koronazbierka

Múzeum mesta Ľubľana, Slovinsko – Koronaprojekt

Národné múzeum súčasného umenia, Rumunsko – Karanténne umelecké laboratórium školy UNARTE

Národné múzeum súčasnej histórie, Slovinsko – Komiksová súťaž: Život v čase koronavírusu/Slovinsko a korona