Back to top

DOSPELÍ

Zúčastnite sa na podujatiach, ktoré pravidelne organizuje naše múzeum. Získate tak možnosť spoznať dejiny ako nekonečný zdroj inšpirácie a podnetov na diskusie a stretnutia.

Každý rok sa zúčastňujeme na podujatiach múzeí celého mesta, ktoré organizuje najmä Bruselská rada múzeí, a zapájame sa do podujatí Európskeho parlamentu a inštitúcií EÚ, ktoré sú prístupné pre širokú verejnosť. Pozrite si aj našu ročnú sériu diskusií o dejinách a sprievodné programy pre verejnosť k našim dočasným výstavám, ktoré pripravujeme osobitne pre rôzne kategórie návštevníkov. Spolupracujeme s celým radom partnerov z oblasti histórie, kultúrneho dedičstva a kultúry na rozširovaní a obohatení našej ponuky.

Pozrite sa, aké druhy podujatí ponúkame, a sledujte stránku na tomto odkaze, ak sa chcete dozvedieť, čo pripravujeme:

  • Tematické návštevy, Stretnite sa s kurátorom, Prehliadky na ľubovoľnú tému — odborníci Domu európskej histórie zasväcujú návštevníkov do fungovania múzea a jeho hlavnej témy, európskej histórie, ktorú skúmajú z rôznych uhlov pohľadu a na základe zážitkov predchádzajúcich generácií.
     
  • Konferencie, diskusie, odborné kurzy — pozvaní rečníci a bežní občania sa zaoberajú históriou Európy a spôsobom, akým je prezentovaná prostredníctvom stálych a dočasných výstav, pričom kladú dôraz na prepojenie so súčasnosťou.
     
  • Tvorivé ateliéry, umelecké vystúpenia, filmové predstavenia — pozvaní umelci majú možnosť preskúmať styčné body histórie a umenia a navrhnúť nezvyčajné spôsoby, ako pracovať s materiálmi múzea.