Back to top

Sila komunikácie – Informačné technológie

Vek: 
12-15, 16-18
OPIS

Cloud computing, internetové pirátstvo aj Wikileaks tvoria dôležitú súčasť nášho 21. storočia – informačného veku. Komunikačné technológie v posledných rokoch zmenili verejný a súkromný život v Európe, v skutočnosti sú však súčasťou oveľa dlhšej histórie technologického vývoja, ktorý je úzko spätý s európskym kontinentom. Táto téma skúma to, ako staré aj nové technológie už viac než jeden a pol storočia pozitívnym i negatívnym spôsobom vplývajú na život v Európe.