Back to top

Fake for Real

História pozmeňovania a falšovania

(OKTÓBER 2020 - OKTÓBER 2021)

Pozrite si napodobeniny a falzifikáty od čias antiky cez stredovek a moderné dejiny až po súčasnosť. Napodobeniny sprevádzajú ľudstvo už od počiatku dejín. Pre každé historické obdobie je však typický určitý druh falzifikátov. Zdá sa, že sklon ľudí veriť určitým napodobeninám je univerzálnym fenoménom.

Táto výstava prináša bohatý výber predmetov z popredných múzeí z 20 európskych krajín, ktoré ilustrujú dávnu prax odstraňovania mien osôb z oficiálnych záznamov (tzv. damnatio memoriae), falšovanie vedy, histórie a umenia, a tiež napodobeniny značiek a falošné správy šírené v súčasnosti.

Zapojte sa do komplexnej diskusie o vnímaní skutočného a nepravého a zamyslite sa nad potrebou kriticky myslieť. Spoznajte historické okolnosti, ktoré objasňujú vznik napodobenín, dôvody vedúce k ich vytváraniu, ich vplyv a napokon aj ich odhalenie.