Back to top

Vlak a spomienky

Woman recording via mobile phone in museum space

Rok 2021 je vyhlásený za Európsky rok železníc. Program EUROPALIA Vlaky & koľaje je venovaný vplyvu vlaku na umenie a spoločnosť. Dom európskej histórie do tohto programu prispieva online zbierkou osobných príbehov z celej Európy o cestovaní vlakom za hranice štátov. Tieto zážitky sú skúsenosťou, ktorá prispieva k spoločnej Európe. Majú prepojiť skúsenosti z celého kontinentu a umožniť ich porovnávanie, odhaliť množstvo uhlov pohľadu na prepravu, mobilitu a európsky rozmer v diskusii o vlaku v Európe v histórii a súčasnosti.

Séria rozhovorov s tímom pracovníkov múzea

Vek železníc – ako vynález vlakov formoval európsku spoločnosť - online debata v angličtine

 

 

 

ZÚČASTNENÍ PARTNERI