Back to top

Keď steny hovoria!

Plagáty • propagácia, propaganda a protest

30. apríla 2022 – november 2022

Ilustrovaný plagát vznikol v Európe koncom 19. storočia, aby odrážal čoraz viac komercializovaný svet a neskôr aj konfliktné politické ideológie. Plagáty svojou pôsobivou veľkosťou a prítomnosťou dominujú vo verejnom priestore a pomáhajú formovať mestské prostredie. Plagáty teda majú krátky život, vyrábajú sa na určitý čas, ale mnohé prvky sa v nich opakujú a v súčasnosti rezonujú v kultúrnej pamäti. Od propagandy svetových vojen a studenej vojny až po rozmach kultúrnej výmeny a cestovného ruchu a vznik rôznorodých sociálnych hnutí po druhej svetovej vojne sa na výstave Keď steny hovoria odhalia zložité aspekty európskeho rozdelenia a jednoty prostredníctvom výberu plagátov zo zbierky Domu európskej histórie. Tieto plagáty odrážajú rozvoj a transformáciu verejnej sféry v európskych mestách, pričom sa skúmajú významné zmeny v histórii navrhovania európskych plagátov, ich nadnárodné paralely, súvislosti a vzájomná prepojenosť.

Obsah výstavy

Úvod

Chaos a jednota

Prekážky a väzby

Aktivizmus a protest

Aká je budúcnosť plagátu?

Vzdelávací prehľad