Back to top

NÁVŠTEVY SO SPRIEVODCOM A SEMINÁRE

Upozorňujeme, že aktivity v rámci návštevy so sprievodcom a semináre ponúkame v štyroch jazykoch: angličtine, francúzštine, holandčine a nemčine. Ak chcete preskúmať naše vzdelávacie materiály ponúkané vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ, navštívte, prosím, časť Aktivity pre triedy.

Rezerváciu treba urobiť aspoň štyri týždne vopred.

Pred plánovaním návštevy si prečítajte úplný zoznam bezpečnostných opatrení súvisiacich s Covid-19.

Ak máte ďalšie otázky, navštívte našu stránku Často kladené otázky pre učiteľov. Ďalšie otázky: historia-learning@ep.europa.eu