Back to top

Nepokojná mladosť

Vyrastanie v európe od roku 1945 až po súčasnosť

(VÝSTAVA SKONČILA V ROKU 2020)

Mladí ľudia v Európe sa za posledných 70 rokov pretvorili zo skupiny, ktorej sa dejiny diali, na skupinu, ktorá dejiny píše. Táto výstava sa zameriava na štyri generácie takýchto mladých ľudí, ktorí dospeli v kľúčových momentoch európskeho príbehu: koncom štyridsiatych, v šesťdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia. Skúma kľúčové skúsenosti mládeže; od vzdelávania a zamestnania až po vytvorenie vlastnej identity a nájdenie lásky.

Tieto skúsenosti do značnej miery ovplyvňuje politika, spoločnosť, kultúra a ekonomika danej doby. Mladosť prežitá v prosperujúcej a slobodnej spoločnosti sa výrazne líši od mladosti, ktorá bola poznačená chudobou alebo politickým útlakom.

Mladí ľudia z celej Európy sa rozhodli preniesť cez hodnoty svojich rodičov a sami seba vnímať ako samostatnú generáciu – „moju generáciu“. Vytvorili si vlastnú kultúru s vlastným hodnotovým rebríčkom; s hodnotami, pre ktoré boli  pripravení bojovať a dokonca zomierať.

Hoci je táto výstava o mladých ľuďoch, nie je venovaná len im. Všetci sme raz boli mladí a aj keď nám mladosť pretečie medzi prsty, zriedka na ňu zabudneme.

Videogaléria 1 – príbehy exponátov

Videogaléria 2 – príbehy exponátov

Európska tichá generácia?

Generačná revolúcia

Medzi zúfalstvom a nádejou

Generácia Ja?