Back to top
Báseň Koronavírus, ktorej autorom je 10-ročný David, Taliansko, marec 2020 © Davide Argiolas, Taliansko.

Koronavírus, koronavírus, na ruky dezinfekcia,
za počiatkom choroby stojí Čína.

Koronavírus, koronavírus, celý svet sa modlí k Bohu
a nik sa nesmie pohnúť z domu.

Koronavírus, koronavírus, doktorom patrí naša vďaka,
obetavá a odvážna je ich práca,
čo má cenu zlata!

Koronavírus, koronavírus, umývanie rúk nám snáď zaručí,
aby sme sa zajtra mohli držať v náruči.

Vírus je nakreslený s korunou, pretože slovo „corona“ v taliančine znamená koruna.