Back to top
© Teodora Savu (nar. 1996), študentka UNARTE – Grafické umenie

Pasca 2020 / Nie som tu 2020

„Aj keď dom mojich rodičov je oveľa väčší ako garsónka, v ktorej som bývala v Bukurešti pred karanténou, cítim sa ako v jednej z tých veľkých klietok v ZOO, kde zviera žije za podmienok, ktoré napodobňujú jeho prirodzený biotop, ale stále mu chýba sloboda.“