Back to top
© Anne-Mette Marchen Andersen

Choďte domov

Počas veľkonočných sviatkov vyrazilo do prírody v riedko osídlených oblastiach Dánska veľa ľudí, a to napriek predpisom o obmedzení pohybu. Jedna miestna obyvateľka rozhorčená davmi turistov vyrobila značku s nápisom Choďte domov a postavila ju pri ceste. To však rozhnevalo jej susedov, a tak značku nakoniec odstránila.