Back to top
© Hannu Häkkinen, Finnish Heritage Agency

Večerné spievanie pre obyvateľov komunitného domova dôchodcov Loppukiri (Vysoký bod) v helsinskej štvrti Arabianranta 19. marca 2020. Ľudia starší ako 70 rokov sa počas koronakrízy vyhýbali fyzickému kontaktu.