Back to top
© Sakari Kiuru, Finnish Heritage Agency

Napriek koronavírusu organizácia Hurstin apu rozdeľovala 17. apríla 2020 potraviny chudobným a znevýhodneným osobám v helsinskej štvrti Kallio. Vzhľadom na opatrenia obmedzenia pohybu sa nečakalo v rade a jedlo sa rozdeľovalo, keď oň ľudia požiadali. Charitatívna organizácia celý rok organizuje rôzne podujatia a rozdeľuje balíky s potravinami a oblečením ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.