Back to top
© Blaž Verbič

Jednou z hlavných čŕt vtipov je ústne podanie. V situácii, keď sme boli nútení zostať doma, sa však všetko prenášalo internetom a modernými spôsobmi komunikácie.