Back to top
© Ana Gil

Okná do sveta

Španieli celé týždne nesmeli opúšťať svoje domovy, aby sa nenakazili koronavírusom, a okná ich bytov boli jediným prostriedkom, ako vidieť, čo sa deje vonku, na ich ulici alebo v susedstve. Preto sme ich požiadali, aby nám zaslali svoje fotografie. Táto fotografia z Aninho okna ukazuje, že aj napriek zákazu vychádzať stále môžete uvidieť dúhu. Apríl – máj 2020