Back to top
© Álvaro Alconada

Antropológia pre krízu

Počas obmedzenia pohybu spolupracovalo s múzeom viac ako dvadsať antropológov, ktorí poskytovali informácie o tom, čo sa deje a aké zmeny v ľudskom živote možno očakávať, keď sa kríza skončí. Ich články sme zverejnili na webových stránkach Národného antropologického múzea. Táto fotografia sa nachádza v texte Álvara Alconadu s názvom Suspendidos en un tiempo de reflexión (Pozastavenie v čase úvah).

Nápis Nedotýkajte sa ma! Môžem mať vírus! Máj – jún 2020