Back to top
© Liechtenstein National Museum

Náramok solidarity Korona

Tento náramok rozdávalo ministerstvo pre spoločnosť zamestnancom štátnej správy. Zobrazuje piktogramy hygienických opatrení, ktorých dodržiavanie malo spomaliť ďalšie šírenie Covid 19.