Back to top
© Jane Whittaker

Sociálne dištancované stretnutia

Do dnešného dňa 80 ľudí poslalo viac ako 300 snímok a písomností, ktoré sú začiatkom fantastického archívu, ktorý pomôže galérii informovať budúce generácie o tom, ako na tu plynul život počas celosvetovej pandémie.