Back to top
© Dom európskej histórie, Belgicko

Mediryt Ossianova labutia pieseň od Johana Frederika Clemensa - Kodaň, 1787

História, literatúra a umenie sa v Európe 18. a 19. storočia stali dôležitými politickými nástrojmi pri budovaní národnej identity. Naliehavá potreba „vyplniť medzery“ viedla k početným podvrhom. Každý „objav“ zachytával čo najdávnejšie dejiny daného národa a hlásal jeho kultúrnu nadradenosť. Mnohé takéto príbehy rozpráva národný „Homér“ a tvrdia, že daný národ je kolískou indoeurópskej civilizácie. Dokonca aj keď sa ukázalo, že sú to podvrhy, tieto príbehy mali naďalej značný vplyv.