Back to top
© Verzetsmuseum, Amsterdam, Holandsko

Nástroje používané odbojovou skupinou Stredisko pre osobné identifikačné karty v Amsterdame na falšovanie osobných dokladov - Okupované Holandsko, 1941 – 1944

Pero, pečiatka, písací stroj, acetón. Tieto veci v rukách odvážnych jednotlivcov zachránili počas druhej svetovej vojny tisíce ľudí. Dôsledná administratíva v celej Európe umožnila nacistickým okupačným režimom identifikovať, deportovať a vyhladiť milióny Židov a iných ľudí považovaných za nežiaducich. Nová identita mohla znamenať vyhnutie sa koncentračným táborom. Falošné dokumenty umožnili odvážne akty sabotáže a špionáže. So správnymi dokladmi bolo možné prekročiť hranice a sfalšované prídelové lístky človeka zachránili pred vyhladovaním.