Back to top
© Fanfare ’t Akkoord – Diana Van Strijdonck

‘t Akkoord hrá hudbu pre De Fontein

Keďže starší ľudia sa ukázali byť zraniteľnejšími obeťami koronavírusu, mnoho obyvateľov centier starostlivosti a bytov so službami domácej opatery muselo zostať doma. Hudobná skupina ’t Akkoord sa rozhodla poskytnúť im hudobné rozptýlenie a zahrala koncert pri dodržaní rozostupov pred budovou De Fontein.

10. mája 2020

Zbierka: FelixArchief, inv. č. 2893#2