Back to top
© Dom európskych dejín, Brusel, Belgicko

„Vo vlastnej bubline“

Sociálne platformy sú síce výborné na prepájanie ľudí, prispievajú však aj k vytváraniu tzv. „filtračných bublín“. Selektujú totiž informácie a ukazujú nám to, s čím sme už raz súhlasili a čo sa nám páčilo. Tieto filtre vyvolávajú ilúziu, že nám poskytujú úplný obraz. Lenže v skutočnosti vidíme iba úzky výrez mediálneho prostredia, ktorý s nami sledujú podobne zmýšľajúci ľudia. Keďže takéto bubliny nenechávajú veľký priestor na odlišné názory a alternatívne zdroje, sú živnou pôdou pre klamstvá, ktoré sa v nich môžu šíriť a rozvíjať.