Back to top
© Dom európskych dejín, Brusel, Belgicko

Invázia výmyslov

Otestuje sa, či sa vám podarí odhaliť vymyslenú informáciu. V tejto interaktívnej časti výstavy máte k dispozícii kontrolný panel na zostrelenie správ v sociálnych médiách a spravodajských príspevkov, ak obsahujú zavádzajúce informácie. Musíte to urobiť skôr, ako sa dostanú do spodnej časti obrazovky. Vierohodné správy môžete nechať prejsť alebo ich zostreliť zelenými nábojmi. Dôkladne si prezrite fotografie, nadpisy a podnadpisy, pomôže vám to odlíšiť fakty od výmyslov.