Back to top
Medaila Nobelovej ceny za mier, Oslo, Nórsko, 2012, Replika
© Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Nobelova cena za mier

V roku 2012 získala Európska únia Nobelovu cenu za mier. Nobelov výbor uznal úspechy EÚ pri podpore zmierenia a mieru, demokracie, ľudských práv a sociálneho zabezpečenia.

V posledných rokoch však Európska únia prežíva celý rad kríz, ktoré ju vystavujú značnému tlaku.

Hospodárske a menové problémy, migračná kríza, terorizmus, brexit a ďalšie dramatické udalosti našej doby ukazujú, aká krehká a protichodná je realita dnešnej doby.