Back to top
Zvesenie britskej vlajky z budovy Jacquesa Delorsa, Výbor regiónov, Brusel, Belgicko, 2019 – 2020
© Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Brexit

Po prvýkrát v histórii sa členský štát rozhodol vystúpiť z EÚ.

Na základe výsledkov kontroverzného referenda Spojené kráľovstvo uplatnilo článok 50 Lisabonskej zmluvy a 31. januára 2020 po 47 rokoch členstva opustilo EÚ.

Symbolickým vyjadrením tohto historického momentu bolo stiahnutie vlajky Spojeného kráľovstva spred budovy Výboru regiónov v Bruseli a jej umiestnenie do zbierky Domu európskej histórie.