Back to top
Ruksak proti sledovaniu, ktorý zabraňuje vysledovaniu informácií o telefónoch a čipových kartách - Projekt KOVR, Holandsko, 2020, Polyester s meďou a niklom
© Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Digitálna revolúcia

Nové technológie radikálne menia náš spôsob života, komunikácie a vzájomnej interakcie. Svet je čoraz prepojenejší, ponúka nielen mnoho príležitostí, ale vytvára aj nové riziká.

Údaje sa dnes považujú za „novú ropu“ a ochrana súkromia na internete sa preto stala jednou z najväčších výziev našej doby. Zhromažďovanie informácií o našom správaní, myšlienkach a túžbach umožňuje spoločnostiam ovplyvňovať náš život a naše rozhodnutia a manipulovať s nimi. Nové komunikačné nástroje vytvorili podmienky pre ďalekosiahle sledovanie a rýchle šírenie dezinformácií.

Bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili, môže dôjsť k ohrozeniu demokratického procesu celých spoločností a občania môžu prísť o možnosť slobodnej voľby.