Back to top
Po stopách mojej Európy
© Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Po stopách mojej Európy

Čo spája ľudí na európskom kontinente? Rozmanitosť Európy je vo veľkej miere výsledkom cezhraničných medziľudských kontaktov a kultúrnych výmen.