Back to top
Môj Dom európskej histórie
© Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Môj Dom európskej histórie

Môj Dom európskej histórie je jedinečný projekt spolupráce, ktorý zhromažďuje osobné svedectvá o Európe. Príbehy sú usporiadané v časových úsekoch a odohrávajú sa na rôznych miestach. Objaviť ich môžete pomocou interaktívnej mapy. Ak sa chcete podeliť o svoje vlastné príbehy viažuce sa na Európu, môžete sa zaregistrovať.