Back to top
Európska krajina © Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Európska krajina

Pri pohľade z výšky možno vidieť stopy európskej histórie z novej perspektívy. Európu tvorí z veľkej časti kultúrna krajina, ktorú v dobrom aj zlom vyformovali svojou činnosťou ľudia. Dejiny viedli k pozoruhodnej rozmanitosti, ktorá sa prejavuje v prekvapivej podobnosti i výrazných rozdieloch.