Back to top
Stavenisko – Eastmanova budova – renovácia budovy Domu európskej histórie
© Európska únia – Dom európskej histórie 2016/Benoit Bourgeois

Špirála dejín

Táto špirálovitá socha, ktorá dominuje hlavnému schodisku múzea, pozostáva z 27 historických citátov, ktoré sú odrazom neustále sa meniacej interpretácie európskych dejín.