Back to top
Mozaika spomienok (na obete ochorenia AIDS)
– rozhovor na výstavu Nepokojná mládež

Exponát darovala Domu európskej histórie holandská sekcia projektu AIDS Memorial Quilt.