Back to top
Európa ako Panna Mária
Bazilej, Švajčiarsko, (1588) 1628
Z diela Cosmographia od Sebastiana Münstera (1488 – 1552)
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Mapy vytvorené v stredoveku často uprednostňovali kresťanské posolstvá a symboliku na úkor geografickej presnosti. V období renesancie sa európsky kontinent zobrazoval ako Panna Mária, čo vyjadrovalo jeho kresťanskú identitu.