Back to top
Výstava Fake For Real z vtáčej perspektívy

Výstava je venovaná dejinám falšovania.  Predstavuje konkrétne historické situácie, na ktorých vysvetľuje, ako a prečo falzifikáty vznikli,  čo spôsobili a ako boli napokon odhalené. Naším cieľom je ukázať, že falzifikáty  majú v dejinách dlhú tradíciu a nepatria len do súčasnosti a viesť aj k úvahám o tom, ako sa obrniť proti pokusom klamať a zavádzať.