Back to top
Falzifikácia vedy – virtuálna prehliadka Domu európskej histórie

Ľudia majú prirodzenú vlohu skúmať svet a snažiť sa ho lepšie pochopiť pomocou dostupných techník. Teraz sa sústreďme na falzifikáty a napodobeniny, ktoré sa spájajú so stále širším obzorom Európanov: od zemepisných objavov až po modernú vedu.