Back to top
Manipulácia s pamäťou – virtuálne prehliadky Domu európskej histórie

Túto časť sme venovali otázke, či je na príkaz mocných možné odstrániť niečiu existenciu. Prečo sa do takýchto praktík zapája štátna propaganda?