Back to top
©-Studio Harm Rensink

Posledná časť výstavy má názov Aká je budúcnosť plagátu? a kladie si otázku, aká je úloha plagátov v súčasnosti aj v budúcnosti. Aj napriek digitálnemu pokroku 21. storočia sa plagáty stále používajú na ovplyvnenie nášho správania a našej lojality. Táto časť obsahuje aj umelecké diela, pretože umenie nás často nabáda, aby sme sa zamysleli nad našou existenciou a nad svetom okolo nás.