Back to top
Obrázok zo stanice na navrhovanie plagátov

Cieľom vzdelávacieho programu Keď steny hovoria je poskytnúť zmysluplné zapojenie publika a silné vzdelávacie prvky, ktoré návštevníkom pomôžu zasadiť konkrétne plagáty do dobového kontextu. Aký bol historický kontext plagátu, od idey plagátu až po jeho dosah? Kto plagát vytvoril? Akému publiku bol plagát určený? Vzdelávací program bude priestorom pre publikum, aby využilo množstvo spôsobov a perspektív vzdelávania. Pokiaľ ide o špecifické interaktívne priestory, výstava bude obsahovať: