Back to top
Diplom z aktivity „Nájdite súvislosti!“

„Nájdite súvislosti!“ – Návštevníci majú za úlohu zasadiť plagáty, ktoré práve objavili na výstave, do kontextu. Zábavnou formou si vyskúšajú prácu historika a ku každému plagátu sa pokúsia priradiť správny historický obraz reprezentujúci daný kontext, tvorcu alebo cieľové publikum.