Back to top
Školské semináre

Pre žiakov základných škôl je určený program „Steny hovoria ... a chceš niečo povedať aj ty?“, ktorý ich zasvätí do medzníkov európskych dejín. Rieši sa aj otázka, či možno obrázkom na plagáte dôverovať, čím sa žiaci vybavia prostriedkami na analýzu obrázkov z minulosti. Študenti stredných škôl budú mať možnosť dozvedieť sa viac o európskej histórii prostredníctvom plagátov, ktoré prezentujú ľudské práva, migráciu, európske voľby, konflikty, ako aj kultúrne a športové podujatia.