Back to top

SPRÁVNA RADA A AKADEMICKÝ VÝBOR

SPRÁVNA RADA

Dozorná rada kontroluje celkové riadenie projektu, pričom jej poradcom je bývalý generálny tajomník Parlamentu Harald Rømer. Predsedá jej bývalý predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering a skladá sa z vysokopostavených politikov a známych osobností z viacerých európskych inštitúcií a bruselských orgánov.
Headshot Hans-Gert Poettering speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Gert PÖTTERING

Chairman
Headshot Miguel Angel Martinez speaking conference

Pán

Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ

Vice-Chairman
Headshot Tibor Navracsics speaking conference

Komisár

Tibor NAVRACSICS

Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport
Headshot Petra Kammerevert

Pani

Petra KAMMEREVERT

MEP Chair of the EP's Culture and Education Committee
Headshot Algirdas Saudargas speaking conference

Pán

Algirdas SAUDARGAS

MEP Member of the EP's Culture and Education committee
Headshot Etienne Davignon speaking conference

Vikomt

Etienne DAVIGNON

Headshot Hans Walter Hutter speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Walter HÜTTER

Headshot Gerard Onesta speaking conference

Pán

Gérard ONESTA

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Rudi Vervoort standing event

Pán

Rudi VERVOORT

Ministre-Président de la Région Bruxelles Capitale
Headshot Diana Wallis

Pani

Diana WALLIS

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Francis Wurtz speaking conference

Pán

Francis WURTZ

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Pierluigi Castagnetti

Pán

Pierluigi CASTAGNETTI

Headshot Włodzimierz BORODZIEJ

Prof. Dr.

Włodzimierz BORODZIEJ

Chairman of the Academic Committee
Head shot - Jean Arthuis

Mr

Jean ARTHUIS

MEP

AKADEMICKÝ VÝBOR

Akademický výbor, ktorému predsedá historik Włodzimierz Borodziej a ktorý sa skladá z historikov a odborníkov z medzinárodne známych múzeí, zohráva kontrolnú a poradnú úlohu, čo sa týka otázok historickej a muzeologickej transkripcie.

Headshot Wlodzimierz Borodziej speaking conference

Prof. Dr.

Włodzimierz BORODZIEJ

Chairman
Headshot Hans Walter Hutter speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Walter HÜTTER

Headshot Norman Davies

Prof. Dr.

Norman DAVIES

Headshot Matti Klinge speaking conference

Prof. Dr.

Matti KLINGE

Headshot Anita Meinarte speaking conference

Pani

Anita MEINARTE

Headshot Helene Miard Delacroix speaking conference

Prof. Dr.

Hélène MIARD-DELACROIX

Headshot Mary Michailidou speaking conference

Pani

Mary MICHAILIDOU

Headshot Oliver Rathkolb speaking conference

Prof. Dr.

Oliver RATHKOLB

Headshot Maria Schmidt speaking conference

Prof. Dr.

Maria SCHMIDT

Headshot Jean Pierre Verdier speaking conference

Pán

Jean-Pierre VERDIER

Headshot of Anastasia Filippoupoliti

Dr.

Anastasia FILIPPOUPOLITI

Headshot Louis Godart

Prof. Dr.

Louis GODART

Headshot of Małgorzata OMILANOWSKA

Prof. Dr.

Małgorzata OMILANOWSKA

Headshot of Luisa PASSERINI

Prof. Dr.

Luisa PASSERINI

Headshot of Wolfgang SCHMALE

Prof. Dr.

Wolfgang SCHMALE