Back to top
Hans Christian Andersen číta deťom maliara
Elisabeth Jerichau Baumann (1819 – 1881), 1862
H. C. Andersens Hus, Odense, Dánsko
(C) Getty Images

Sny

Spálňa je venovaná rozprávkam a legendám, ktoré odzrkadľujú plodné stretnutia naprieč priestorom a časom. Cezhraničné dynastické sobáše, ale aj vojenské výboje zohrávali vedúcu úlohu v uvádzaní a rozširovaní nových vôní, textúr, techník, štýlov a zvykov v Európe.