Back to top
Het Achterhuis / Denník mladého dievčaťa
Anna Franková (1929 – 1945)
Amsterdam, Holandsko, 1947
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Pamäť je subjektívna a veľmi ju ovplyvňujú okolnosti. Denník Anny Frankovej, mladého židovského dievčaťa, ktoré sa skrývalo v Amsterdame počas nacistickej okupácie, sa stal celosvetovo známou knihou. Podobné svedectvá, ktoré zosobňujú dejiny, nám o nich niekedy môžu povedať viac ako historiografické analýzy.