Back to top
Stavanie barikád
Nemecká konfederácia, okolo roku 1850
Stavebná hračka
Drevo, papier
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Revolucionári v celej Európe spochybňovali aristokratické výsady a tradičné spoločenské usporiadanie. Predovšetkým revolúcie v rokoch 1848 – 1849 boli medzníkom v boji za rovnosť, sebaurčenie a ľudské práva, čo sú ciele, ktoré výrazne rezonujú aj v dnešných časoch.