Back to top
Zo severu Európy do Talianska Gotthardskou železnicou
Lugano, Švajčiarsko, 1898
Autor neznámy
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Železnice zmenili tvár Európy stavbou tunelov, viaduktov a mostov, ktoré prekonávali predtým neschodné prekážky. V roku 1882 bol otvorený pätnásťkilometrový Gotthardský železničný tunel spájajúci severnú a južnú Európu, ktorý bol vtedy najdlhším tunelom na svete. Železničná doprava priniesla hromadnú prepravu a masový cestovný ruch.