Back to top
Jeden z prvých telegrafov používaných v Belgicku
Londýn, Veľká Británia, okolo roku 1844
Cooke and Wheatstone
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Telegraf umožnil takmer okamžitú komunikáciu medzi vzdialenými miestami. Zločin spáchaný v jednom meste bolo možné rýchlo oznámiť v ďalšom meste, a rovnako aj svetové ceny komodít. Podmorské káble umožnili komunikáciu s celým svetom.