Back to top
Vojnové plynové masky
Spojené štáty americké
1917
Hulton Archive/ Stringer/ Getty

V roku 1915 sa nemeckým jednotkám pri belgickom meste Ypres prvýkrát podarilo použiť jedovatý plyn. Myšlienka využiť plyn ako zbraň sa zrodila v úsilí prekonať patovú situáciu zákopovej vojny. Použitý bol chlór, bróm aj horčičný plyn. Hoci boli skutočné straty na životoch obmedzené, psychologický účinok na vojakov bol závažný. Plynová maska je dokonalým príkladom odľudštenia jednotlivca v tejto vojne.