Back to top
Triedna fotografia
Bulharsko, 60. roky 20. storočia
Súkromná zbierka

V tomto období došlo v európskych systémoch vzdelávania k obrovským zmenám. Vďaka prekvitajúcemu hospodárstvu a sociálnemu štátu sa zvýšilo štátne financovanie na všetkých úrovniach, čo znamenalo, že väčší počet detí a mladých ľudí mal lepší prístup k vzdelávaniu, ktoré prestalo byť výsadou privilegovanej menšiny.