Back to top
Potrat. Kedy o ňom budú rozhodovať ženy?
Belgicko, 1976
Obálka časopisu
Reprodukcia
Institut d’Histoire Ouvrière Économique et Sociale, Seraing, Belgicko

V 70. rokoch 20. storočia ženy čoraz častejšie upozorňovali na pretrvávajúcu nerovnosť pohlaví. Väčšina žien síce mala hlasovacie právo, ale naďalej čelili diskriminácii a obmedzeniam práv vo verejnom aj súkromnom živote. Feminizmus sa objavil ako aktívna sila, ktorá dúfala v ukončenie patriarchálnej nadvlády a vytvorenie skutočne rovnoprávnej spoločnosti.