Back to top
Európa: 1957 verzus 2007
Brusel, Belgicko, 2007
Pierre Kroll
Karikatúra
Reprodukcia
Zbierka Pierra Krolla, Liège, Belgicko

Od konca studenej vojny sa počet členských štátov viac ako zdvojnásobil. Po pristúpení Švédska, Fínska a Rakúska v roku 1995 nasledovalo v roku 2004 ďalších desať krajín. Rumunsko a Bulharsko sa stali členskými štátmi v roku 2007 a Chorvátsko v roku 2013.