Back to top
Nedokončený proces
Kolín, Nemecko, 1995
Jörg Frank
Akrylová maľba mapy
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Európa prežíva obdobie neistoty pre problémy vo vnútri Európskej únie, ako aj na jej hraniciach. Stmelí to krajiny Európskej únie ešte viac dovedna, alebo naopak, národný štát opäť získa stratenú moc? Môže sa Európska únia ďalej rozširovať? Sú jej hranice pevné a konečné, alebo sa budú naďalej meniť?